Portlandský cement CEM I 42,5 R

Pre cement je charakteristická vysoká počiatočná a konečná pevnosť. Zvýšené hydratačné teplo umožňuje betónovanie aj pri nízkych teplotách prostredia (okolo +5 oC). Cement je vhodný na použitie pri zhotovení železobetónových konštrukcií, predpätých betónov, priemyselných podláh a podláh s vysokou mierou zaťaženia, na prípravu vodotesného betónu používaného pri stavbe mostov, výrobu betónovej dlažby. Rýchle tuhnutie umožňuje veľmi skoré formovanie betónových výrobkov, resp. odstránenie debnenia konštrukcií.

Predaj: voľne ložený, prepravovaný v cisternách

 

Portlandský troskový cement CEM II/A-S 42,5 N

Troskoportlandský cement so zníženým obsahom vysokopecnej trosky (max. 20 % hmotnosti). Vývoj hydratačného tepla je znížený. Je vhodný na výrobu betónov vyššej pevnostnej triedy, pohľadového betónu pri náročnejších stavbách, železobetónových konštrukcií, predpätých betónov, betónovej dlažby. V prípade teplejšieho počasia je vhodný na rozsiahlejšiu betonáž.

Predaj: voľne ložený, prepravovaný v autocisternách

 

Portlandský zmesový cement CEM II/B-M (P-S-L) 32,5 R

Cement so strednou pevnosťou (cca 20 Mpa po dvoch dňoch) , stredným vývojom hydratačného tepla. Je vhodný na výrobu betónov bežných pevnostných tried, betónových výrobkov, vodotesných betónov, ako aj murovacích mált a omietok. V prípade teplejšieho počasia je vhodný na rozsiahlejšiu betonáž. Je vhodný aj na výrobu omietkových materiálov (malty).

Predaj:            voľne ložený, prepravovaný v autocisternách

balený, 25 kg vrecia, pletizovaný 1,4 t/paleta, fóliovaný

 

Vysokopecný cement CEM III/A 32,5 R

Cement s nižšou počiatočnou pevnosťou, stredným vývojom hydratačného tepla. Je vhodný na výrobu betónov bežných pevnostných tried, betónových výrobkov, ako aj murovacích mált a omietok. V prípade teplejšieho počasia je vhodný na rozsiahlejšiu betonáž. Je vhodný aj na výrobu omietkových materiálov (malty).

Predaj:            voľne ložený, prepravovaný v autocisternách

balený, 25 kg vrecia, pletizovaný 1,4 t/paleta, fóliovaný

 

Vysokopecný cement  CEM III/A 32,5 N

Vysokopecný cement so zvýšeným obsahom vysokopecnej trosky (do max. 65 % hmotnosti). Nižšie hydratačné teplo a lepšia objemová stálosť zabezpečuje výhodnejšie podmienky pri betónovaní veľkých betónových blokov. Zvýšená odolnosť voči agresívnemu prostrediu (voda, zem) predurčuje tento cement na prípravu vodostavebných betónov a betónovanie v agresívnom prostredí. Pri betónovaní je potrebné rátať s pomalším nárastom počiatočných pevností a zvýšenou citlivosťou na teplotu prostredia. Je vhodný aj na výrobu murovacích mált a omietok.

Predaj:            voľne ložený, prepravovaný v autocisternách

balený, 25 kg vrecia, pletizovaný 1,4 t/paleta, fóliovaný

 

Vysokopecný cement  CEM III/B 32,5 N

 

Vysokopecný cement CEM III/B 32,5 N s vysokým obsahom vysokopecnej granulovanej trosky (minimálne 66 % hmotnosti). Vysokopecný cement si zachováva výhody troskových cementov, má nízky vývoj hydratačného tepla. Pomalší nárast počiatočných pevností a lepšia objemová stálosť zabezpečujú v porovnaní s ostatnými cementmi výhodnejšie podmienky využitia pri rýchlom betónovaní veľkých betónových blokov a základov. Vysokopecný cement vykazuje výrazne vyššiu stálosť voči agresívnemu prostrediu (voda, zem) a zabezpečuje zvyšovanie trvácnosti betónov použitých v agresívnom prostredí.

Predaj:            voľne ložený, prepravovaný v autocisternách

Produktová dokumentácia je dostupná len v maďarskom jazyku.